Seminarium dla prorektorów ds. kształcenia oraz uczelnianych koordynatorów programu Erasmus+


„Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?” to seminarium skierowane do prorektorów ds. kształcenia oraz uczelnianych koordynatorów programu Erasmus+.

Udział w nim wezmą: dr Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i ekspert w zakresie mobilności edukacyjnej oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia ESN Polska, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy seminarium będą dyskutować o rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, znaczeniu internacjonalizacji oraz efektów kształcenia poza uczelnią macierzystą. Ponadto w trakcie spotkania zostanie poruszony temat dotyczący Karty Erasmusa oraz wyzwań, jakie stoją przed placówkami, które ją otrzymały.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele polskich placówek wyróżnionych w ubiegłym roku w prestiżowych konkursach organizowanych przez Komisję Europejską: ECTS oraz Diploma Supplement Label (DS Label), czyli reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W trakcie seminarium zostaną im wręczone certyfikaty ECTS Label oraz DS Label.

Certyfikat ECTS jest przyznawany uczelniom za poprawne stosowanie systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – narzędzia wspierającego organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym. ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała takie certyfikaty 25. europejskim uczelniom.

Drugi dokument, czyli certyfikat DS Label, przyznawany był szkołom wyższym, które wydają suplement do dyplomu bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków oraz zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy UNESCO i Komisję Europejską. W konkursie rozstrzygniętym w ubiegłym roku Komisja Europejska przyznała tego typu certyfikaty 90. europejskim uczelniom.