Seminarium Eurydice i Youth Wiki.


W dniu 11 czerwca odbyło się w siedzibie FRSE seminarium informacyjne Eurydice i Youth Wiki, które cieszyło się dużym zainteresowaniem – gościło u nas około 70 osób z kilkudziesięciu instytucji, w tym z MEN, MNiSW, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, IBE, uczelni i szkół, organizacji młodzieżowych oraz NGOs.

Podczas sesji poświęconej Eurydice uczestnicy dowiedzieli się jak realizowana jest wczesna edukacja i opieka w Polsce i w Europie, zapoznali się z wyzwaniami i szansami oferowanymi przez edukację cyfrową oraz z wybranymi aspektami zawodu nauczyciela szkolnego i akademickiego w ujęciu porównawczym.

Podczas sesji Youth Wiki przestawione zostały takie aspekty polityki młodzieżowej jak włączanie społeczne młodzieży i wolontariat, młodzież na rynku pracy oraz uczestnictwo młodzieży w życiu politycznym.
Uczestnicy zapoznali się też z ofertą obu programów, dowiedzieli się jak szukać informacji o systemach edukacji poszczególnych krajów oraz polityce młodzieżowej w Europie, a także mieli okazję skorzystać z bezpłatnych publikacji Eurydice, Youth Wiki i FRSE dostępnych na stoisku.