Seminarium informacyjne dla nauczycieli języka francuskiego


Zespół European Language Label zaprasza nauczycieli języka francuskiego na kolejne seminarium poświęcone edukacji językowej.

Celem seminariów jest promowanie współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji językowej z wykorzystaniem oferty europejskich programów edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu języków obcych.

Program czwartego już seminarium obejmuje m.in. warsztat poświęcony kompetencji mówienia na lekcjach języka obcego prowadzony przez pracownika naukowego romanistyki UW, zapoznanie uczestników z programami zarządzanymi przez FRSE: Comenius, eTwinning, European Language Label, Europass i Leonardo da Vinci oraz przedstawienie Europejskiego Portfolio Językowego przez ekspertów z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Potwierdzona jest również obecność specjalisty ds. Europejskiego Portfolio Językowego z Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu.

Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. w godzinach 8.30–14.30 w Sali Kolumnowej w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej seminarium. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 kwietnia br.