Seminarium kontaktowe “Develop2gether”


Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z organizacją z Litwy, dowiedzieć się, jak realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe, już dziś zgłoś się na seminarium, które odbędzie się 2-5 grudnia w Wilnie. Polsko-Litewski Funduszu Wymiany Młodzieży zaprasza na seminarium kontaktowo-szkoleniowe Develop2gether 2014!

Głównymi celami seminarium są:

  • poznanie nowych organizacji litewskich i nawiązanie partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektów z zakresu Funduszu;
  • wymiana informacji i doświadczeń dotyczących zrealizowanych młodzieżowych projektów międzynarodowych;
  • praca nad przyszłymi projektami;
  • rozwój kreatywnych i innowacyjnych projektów polsko-litewskich;
  • rozwijanie umiejętności zarządzania projektem, edukacji pozaformalnej oraz edukacji międzykulturowej.

Seminarium skierowane jest do:

  • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli, pracowników środowiskowych, wychowawców, pedagogów, reprezentantów organizacji pozarządowych itp.);
  • organizacji które nie realizowały wcześniej projektów w ramach Funduszu;
  • organizacji które nie posiadają litewskiego partnera, bądź chcą znaleźć nowego;
  • organizacji które posiadają pomysł na projekt.

Uczestnikami mogą zostać osoby powyżej 18 roku życia znające język angielski w stopniu komunikatywnym. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Miejsce: Wilno (nazwa hotelu zostanie podana w terminie późniejszym).

Termin: 2-5 grudnia 2014 r.

Koszt: udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty podróży w całości pokrywa Polsko-Litewski Funduszu Wymiany Młodzieży. Bilety autobusowe na trasie Warszawa-Wilno-Warszawa zapewnia Fundusz, bilety dojazdowe do Warszawy pokrywają uczestnicy, koszty zostaną im zwrócone po szkoleniu.

Zgłoszenia: aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz on-line do 19 listopada 2014 r. Do 24 listopada 2014 roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży poinformuje o wynikach naboru oraz prześle informacje organizacyjne na temat wyjazdu. Organizacje litewskie aplikują za pośrednictwem Departamentu Młodzieży Ministerstwa Pracy i Opieki Społęcznej na Litwie.