Seminarium kontaktowe Polsko-Litewskiego Funduszu Młodzieży


Już po raz szósty zorganizowane zostało seminarium kontaktowe Develop2Gether. Tym razem gospodarzem wydarzenia była Litwa. W dniach 2-5 grudnia 2014 roku w Wilnie spotkało się 20 osób z Polski i Litwy.

Szósta edycja seminarium poświęcona była głównie budowaniu partnerstw oraz tworzeniu projektów o wysokiej wartości edukacyjnej. Metody pracy zastosowane w trakcie seminarium miały za zadanie pobudzać kreatywność uczestników, starano się stworzyć atmosferę, w której nawiązywanie partnerstw jest naturalnym procesem.

Część spotkania poświęcona była również zajęciom z rozpowszechniania wyników projektów, niezwykle ważnemu aspektowi, dzięki któremu efekty pracy uczestników projektów mogą być wykorzystywane w przyszłości przez kolejne grupy młodzieży. Seminarium było okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do budowania efektywnej współpracy międzynarodowej, ale także inspiracją i dużą dawką motywacji przy tworzeniu kolejnych działań.