Seminarium polsko-francuskie i polskie stoisko na Europejskim Salonie Edukacyjnym w Paryżu


25 listopada 2011 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyło się seminarium pt. „Étudier en Pologne aujourd’hui” („Studiować dzisiaj w Polsce”), zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz program „Etudier visiter PL” – Association Open Europa.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele francuskich i polskich uczelni, m.in. rektorzy. W programie zaprezentowano polskie szkolnictwo wyższe, możliwości studiowania w naszym kraju, w tym także w ramach programu Erasmus, jak również polsko-francuskie wspólne programy studiów realizowane w ramach doubles diplomes oraz wybrane programy w językach obcych oferowane przez polskie uczelnie (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Patronat nad seminarium objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani Barbara Kudrycka i Ambasador Polski we Francji pan Tomasz Orłowski. Partnerami przedsięwzięcia były ambasady obu krajów, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Campus France, FRSE, KRASP, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz portal L’Etudiant.

Seminarium miało miejsce podczas renomowanych targów edukacyjnych „Salon Européen de l’Éducation” odbywających się w Paryżu w dniach 24–27 listopada 2011 roku. Nie zabrakło na nich polskiego stoiska pod hasłem „Higher Education in Poland” zorganizowanego przez MNiSW przy współpracy polskich uczelni oraz FRSE.