Seminarium “Young People for Human Rights”


W dniach 21-23 lutego 2017 roku gościliśmy przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem oraz wspólnie wypracować sposoby zachęcania młodych osób do zaangażowania na rzecz praw człowieka.

W ramach warsztatów, uczestnicy pracowali w trzech grupach – pierwsza z nich podjęła temat praw człowieka w środowisku cyfrowym. Druga grupa dyskutowała na temat zaangażowania młodych osób w organizacjach zajmujących się prawami człowieka a ostatnia z grup poruszała tematykę międzysektorowej współpracy na rzecz wspierania inicjatyw młodych w obszarze praw człowieka.

Uczestnicy mieli również możliwość odwiedzić polskie placówki zajmujące się pracą z młodzieżą oraz ochroną praw człowieka. Były to między innymi Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenie Parafiada czy Fundacja Centrum Cyfrowe. Podczas seminarium została opracowana lista zagadnień, która będzie podstawą dalszych prac podczas Eastern Partnership Youth Forum w czerwcu 2017.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.