Sesje studyjne we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży


Rada Europy ogłosiła konkurs wniosków na realizację w pierwszej połowie 2015 roku sesji studyjnych we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży (Strasburg, Budapeszt). Rada szczególnie zachęca do realizacji działań m.in. w następujących obszarach i jednocześnie – z oczekiwanymi rezultatami:

  • wzrost kompetencji organizacji młodzieżowych w zakresie nauczania praw człowieka i demokratycznego obywatelstwa i przekazywanie przez nie tej wiedzy w ich państwach;
  • wzrost przygotowania organizacji młodzieżowych do współdziałania na rzecz budowania pokoju, przekształcania konfliktu we współpracę, dialogu międzykulturowego;
  • wypracowanie strategii i praktycznych metod służących podnoszeniu jakości nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem jakości i rozpoznawalności edukacji pozaformalnej i pracy z młodzieżą);
  • wsparcie społeczności romskiej, imigrantów i innych grup narażonych na wykluczenie – poprzez edukację i pracę z młodzieżą;
  • wsparcie przygotowania młodych ludzi do samodzielności i przejścia z edukacji do pracy zawodowej.

Szczegółowe wymagania konkursu, definicje działań oraz ich priorytety – znajdują się w załącznikach „Call for sessions 2015” oraz „Criteria for Activities to be held in Co-operation with the European Youth Centres”.

Formularz wniosku stanowi załącznik „Application form sessions 2015 I”. Wnioski należy składać wyłącznie na adres eyc.studysessions@coe.int do 1 kwietnia 2014 roku.

Ponadto informacje dostępne są na stronie Rady Europy