Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce


W dniach 16-17 listopada 2010 r. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce, oraz Pracownią Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW zorganizowało konferencję w gmachu biblioteki UW zatytułowaną „Sieci Informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”.

Konferencja obejmowała prezentacje ośrodków informacji przedstawicielstw instytucji unijnych w Polsce, sieci unijnych działających w służbie obywatela, konsumenta i przedsiębiorcy, sieci informacyjnych wspierających zatrudnienie i poradnictwo zawodowe, sieci informacyjnych wspierających sektor edukacji oraz sieci informujących o programach unijnych.

W ramach sesji poświęconej działalności sieci informacyjnych wspierających sektor edukacji przedstawicielka Polskiego Biura Eurydice zaprezentowała działania Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji Eurydice oraz wynikające z tych działań zadania i inicjatywy podejmowane przez biuro polskie. W tej samej sesji przedstawicielka Krajowego Centrum Europass zaprezentowała koncepcję dokumentów Europass oraz związane z nią działania sieci Krajowych Centrów Europass w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem zadań podejmowanych przez Krajowe Centrum Europass w Polsce. Natomiast w kolejnej sesji, zatytułowanej „Sieci informujące o unijnych programach” koordynator Eurodesku przedstawił działania sieci Eurodesk w Europie i w Polsce.

Prezentacje: