Spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”


Serdecznie  zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Lp. Miasto Termin Miejsce Rejestracja
1. Gdańsk 5 listopada Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9 link
2. Białystok 7 listopada Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 link
3. Gliwice 14 listopada   link
4. Lublin 15 listopada Hotel Forum, ul. Obywatelska 8 link
5. Gorzów Wielkopolski 19 listopada   link
6. Grudziądz 22 listopada   link
7. Olsztyn 25 listopada   link
8. Rzeszów 28 listopada   link
9. Warszawa 4 grudnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142a link

 

Dokładne miejsca spotkań oraz program wydarzenia podamy w najbliższym czasie.

 

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stornie wydarzenia.