Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców w programie Leonardo da Vinci


6 grudnia 2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji, które planują po raz pierwszy aplikować do programu Leonardo da Vinci w konkursie 2011. 

W spotkaniu uczestniczyło 110 osób zainteresowanych wnioskowaniem o dofinansowanie na realizację projektów partnerskich, transferu innowacji oraz mobilności Leonardo da Vinci. Podczas spotkania szczegółowo zaprezentowane zostały zasady wnioskowania w konkursie 2011 r. dla wszystkich typów projektów oraz przykłady ciekawych inicjatyw zrealizowanych w ramach programu.

Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczącej projektu „Euroapprenticeship” (Związek Rzemiosła Polskiego). Jest to sieć wspierająca europejską współpracę podmiotów związanych z edukacją zawodową w której uczestniczą kompetentne władze i organizacje pośredniczące. Zadaniem sieci jest wspieranie mobilności adeptów nauki zawodu w MSP i firmach rzemieślniczych.

W trakcie spotkania wręczono nagrody dla laureatów konkursu na najciekawszą stronę internetową projektów Leonardo da Vinci Leoon-line.