Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programów oferowanych przez FRSE i realizacji projektów międzynarodowych w czasie pandemii


Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt.:

  • technicznych aspektów pisania wniosków oraz możliwości finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów;
  • realizacji projektów międzynarodowych i nauki (także w sposób zdalny) w okresie pandemii i związanych z tym ograniczeniami.

Spotkanie on-line odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia 2020 r. o godz. 15.00

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o uzupełnienie formularz przez osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu – formularz będzie otwarty do 6 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Prosimy o przesyłanie pytań związanych z realizacją projektów międzynarodowych na adres piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl do dnia 5.12.20202 do godz. 15.00.
Na pytania odpowiedzą eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.