Spotkanie informacyjne – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


Już za kilka dni ogłoszony zostanie konkurs wniosków na 2015 r., ale już teraz zapraszamy na spotkania informacyjne, które pomogą poznać zasady konkursu oraz funkcjonowanie Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Uczestnicy

Spotkania przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów w ramach Funduszu. Prosimy aby w spotkaniu wzięło udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z  organizacji.

Cel spotkania

Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat Funduszu oraz możliwości jakie oferuje organizacjom. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami konkursu na 2015 rok oraz bezpośrednio będą mogły się spotkać ze specjalistami.

Spotkanie będzie poświęcone następującym tematom i zagadnieniom:

  • działalność Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
  • priorytety Funduszu na rok 2015
  • zasady konkursu na rok 2015
  • wnioski konkursowe
  • system on-line składania wniosków
  • kryteria jakościowe realizowanych projektów

Program spotkania

Terminy

Planowane terminy i miejsce spotkań:

  • 8 grudnia 2014 r. w godzinach 10:00-16:00, Warszawa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28
  • 11 grudnia 2014 r. w godzinach 10:00-16:00, Warszawa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28.

Należy wybrać jedno spotkanie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane po zatwierdzeniu udziału uczestnika.

Koszt

Koszt materiałów informacyjnych oraz lunchu pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy. W przypadku gdyby, koszt dojazdu był przeszkodą we wzięciu udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie w ankiecie dodatkowych pól z tym związanych. Fundusz zastrzega sobie prawo odmowy pokrycia kosztów podróży o czym zostaną Państwo poinformowani przed terminem spotkania.

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy kontaktować się z Eweliną Miłoń e-mail: emilon@frse.org.pl .