Spotkanie Krajowych Centrów Europass


Program Europass cieszy się bardzo dużą popularnością. Prawie 700 tys. dokumentów Europass CV oraz Europass Paszport Językowy wypełnili Polacy w 2015 r. O przyszłości tej inicjatywy oraz kształcie poszczególnych dokumentów dyskutowali pracownicy 27 Krajowych Centrów Europass z 25 krajów podczas spotkania sieci: „2016 Europass Network Meeting”, które miało miejsce w Gdańsku.

Spotkanie krajowych centrów z całej Europy odbyło się w dniach 11-13 kwietnia. Wydarzenie poprzedzone było dwoma spotkaniami międzynarodowych grup roboczych Europass, pierwszej ‒ ds. Mobilności oraz drugiej ‒ ds. Suplementów Zawodowych. W ramach spotkań międzynarodowych grup roboczych, które odbywają się regularnie kilka razy do roku, ustalane są bieżące działania i strategie dotyczące poszczególnych dokumentów Europass bądź innych kluczowych dla sieci zagadnień. Dodatkowo uczestnicy spotkań wymieniają się poglądami na temat działań oraz szukają pomysłów na przezwyciężanie wspólnych trudności. Tak było również i tym razem. W obu grupach uczestnicy analizowali m.in. scenariusz europejskiego badania użytkowników suplementów zawodowych Europass, a także omawiali propozycje przyszłego kształtu dokumentu Europass-Mobilność.

Właściwe spotkanie sieci „2016 Europass Network Meeting” rozpoczęło się 12 kwietnia. Otworzył je Marcin Rolnik, dyrektor programu Erasmus+ i członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Konrad Romaniuk, koordynator Krajowego Centrum Europass w Polsce.

– Ranga Polski jako kraju, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej funkcję Krajowego Centrum Europass została podniesiona dzięki temu, że to właśnie nam udało się moderować połączone stanowisko sieci na temat wielu spraw kluczowych, zanim zostanie ono przekazane do Komisji w postaci sprawozdania – stwierdził Marcin Rolnik, otwierając spotkanie. Dyrektor przedstawił również rolę Fundacji oraz jej pozycję w polskim systemie edukacji i omówił inne, realizowane przez tę instytucje, programy. Następnie, dzięki połączeniu internetowemu, głos zabrał przedstawiciel Komisji Europejskiej, który zreferował stan prac nad reformą aktualnej decyzji nr 2241 o Europass, a także przedstawił przesłanki strategiczne na przyszłość. Następnie głos zabrał przedstawiciel CEDEFOP Philipp Tissot, jeden ze współtwórców Europass, który w codziennej pracy aktywne wspiera i tworzy sieć na poziomie międzynarodowym. Zaprezentował on między innymi plany i pomysły Centrum dotyczące zmian na europejskim portalu Europass.

Z prezentacją wystąpił przedstawiciel instytucji europejskich Eugenio Delfino (menadżer EACEA). Poza bardzo ważnymi kwestiami roboczymi omówił wizję dalszej współpracy oraz podtrzymał swoje zaangażowanie we wsparcie zarządcze Europass. W następnych wystąpieniach zaprezentowano m.in. wypracowany wspólnie strategiczny dokument będący naszą wizją przyszłego rozwoju sieci: „Europass 2020 – Innovation Paper”.

W trakcie spotkania udało się uzgodnić wspólny, europejski punkt widzenia w wielu sprawach ważnych dla sieci oraz podsumować dotychczasowy, wieloletni dorobek. Uczestnicy wydarzenia wymieniali się również pomysłami i dyskutowali na temat kolejnych działań realizowanych w przyszłości.