Stocznia jest kobietą


Tytuł: Stocznia jest kobietą
Organizator: Stowarzyszenie Arteria
Czas realizacji: 2013-2014 r.

Poznanie pasjonujących historii kobiet związanych ze Stocznią Gdańską było celem projektu  przeprowadzonego przez studentów z Pomorza. Na podstawie wielu godzin rozmów powstał wyjątkowy audio-przewodnik, zabierający słuchaczy, w godzinną podróż po kolebce „Solidarności”.

Projekt Stocznia jest kobietą stanowił część większego przedsięwzięcia poświęconego doświadczeniom kobiet związanych z Trójmiastem i Pomorzem, zatytułowanego Metropolitanka. Uczestniczyli w nim studenci
i studentki, najczęściej kierunków humanistycznych i społecznych. Głównym celem projektu było zwrócenie  uwagi na zapomnianą historię kobiet i opowiedzenie o stoczni z ich perspektywy. W związku z tym ważne było wypracowanie stosownych metod oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wywiadów.

Uczestnicy projektu rozmawiali zarówno z kobietami, jak i mężczyznami związanymi ze Stocznią Gdańską. Przedsięwzięcie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie i wywołało pozytywne reakcje odbiorców. Informacje o nim pojawiały się nie tylko na stronie internetowej organizatora – Stowarzyszenia Arteria – ale również na witrynie Instytutu Kultury Miejskiej. Przedsięwzięcie relacjonowali także autorzy blogu Metropolitanka. Dzięki pozyskaniu patronatów, m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, informacje o kolejnych etapach projektu trafiały do mediów i pojawiały się na kanałach informacyjnych patronów. Stowarzyszenie Arteria wzięło też udział w Strefie NGO Open’er Festival 2013, gdzie uczestnicy projektu opowiadali o  przygotowywanym audio-przewodniku i zbierali adresy do newslettera.

W marcu 2013 r. w radiu wyemitowano audycję zawierającą wywiady z pracownikami stoczni. Rok później na terenie Stoczni Gdańskiej Lewis Wasilewski, student III roku produkcji filmowej i kinematografii w Bour-
-ne-mouth, kręcił ujęcia do swojego filmu, w którym znaleźć można fragmenty wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu.

Wypracowane materiały – w postaci audio-przewodnika i mapy pozwalającej samodzielnie poruszać się po terenie stoczni – udostępniono na licencjach Creative Commons, dzięki czemu może z nich korzystać szerokie grono odbiorców.

Zapraszamy również do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryji-Zakrzewskiej „Stocznia jest kobietą”, który  został przygotowany w Studiu Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.

Projekt jako dobry przykład w zakresie edukowania o prawach człowieka został laureatem konkursu organizowanego przez Ośrodek KARTA.

Od koordynatora:

Anna Miler
członek zarządu Stowarzyszenia Arteria

Projekt pomógł mi rozwinąć się oraz zdobyć nowe doświadczenia w kontaktach z osobami starszymi. Zachwycałam się, słuchając nagranych rozmów, widząc, że nasze działania mają sens, że nasi rozmówcy i rozmówczynie dzielą się z nami niezwykle cennymi wspomnieniami i chcą uczestniczyć w dalszych działaniach. Sukces dał mi energię do tego, aby dołożyć wszelkich starań, by projekt był kontynuowany i to się udało.  Rozwijam się także dalej w kierunku związanym m.in. z tworzeniem archiwów społecznych oraz używaniem cyfrowych narzędzi do zachowania dziedzictwa kulturowego.