Sukces European Language Label


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację innowacyjnych projektów językowych i zgłaszanie ich do konkursu European Language Label.

Dzięki Waszej pracy Polska znalazła się w czołówce krajów biorących udział w ELL, zarówno pod względem liczby projektów, jak i ich jakości!

Więcej informacji o konkursie znajdziecie:  https://ell.org.pl/