Święto Europy na ulicach Warszawy


W sobotę 7 maja ulicami Warszawy już po raz siedemnasty przeszła proeuropejska Parada Schumana. Towarzyszyło jej Miasteczko Europejskie, czyli edukacyjny festyn uliczny. Tegoroczne hasło parady „Tu jest Europa” ma podkreślać nie tylko miejsce Polski w Europie, ale też ma zwracać uwagę na poczucie odpowiedzialności naszych rodaków za to wszystko, co się dzieje w UE. FRSE będzie podczas Parady promowała swoje akcje pod hasłem mobilności w ramach Wolontariatu Europejskiego (#EVS20).

Parada Schumana wystartowała w południe z Krakowskiego Przedmieścia od strony ulicy Miodowej. Przeszła Miodową, Senatorską, Wierzbową, Moliera, Królewską, by wrócić na Krakowskie Przedmieście w pobliżu kościoła św. Anny, gdzie rozstawione było Miasteczko Schumana.

Dwanaście lat temu wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Te dwanaście lat to czas intensywnego rozwoju Polski. Motorem do tego były nie tylko fundusze unijne, ale też sami Polacy, którzy każdego dnia wykorzystują szanse, jakie daje im członkostwo we Wspólnocie. Dzięki unijnym programom edukacyjnym każdego roku tysiące osób bierze udział w międzynarodowych projektach – studenci wyjeżdżają na zagraniczne stypendia, młodzież może brać udział w Wolontariacie Europejskim, nauczyciele mogą poszerzać swoje kompetencje ucząc w zagranicznych placówkach, uczniowie szkół zawodowych mogą doskonalić swoje umiejętności w całej Europie. To tylko niektóre z możliwości z szerokiej oferty programu Erasmus+. Na stoisku FRSE w otwartym w godzinach 10:00–15:00 Miasteczku Europejskim byłomożna dowiedzieć się jak skorzystać z tych możliwości.

Wolontariat Europejski to współpraca organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej. Już od dwudziestu lat Wolontariat Europejski (EVS) umożliwia młodzieży poznawanie innych kultur, zdobywanie nowego doświadczenia oraz przeżycie niesamowitej przygody. Projekty wolontariatu międzynarodowego są również formą edukacji zarówno dla samych uczestników, jak i społeczności, w których działają. Od 2014 r. EVS funkcjonuje w strukturach programu Erasmus+. Na stronie programu można znaleźć więcej informacji na temat udziału w projektach EVS i planowanych na ten rok obchodach dwudziestolecia wolontariatu.

Oficjalna data „Dnia Europy” to 9 maja, w który to dzień co rok organizuje się obchody upamiętniające pokój i jedność w Europie. Dokładnie tego dnia 66 lat temu ówczesny francuski minister spraw zagranicznych – Robert Schuman ogłosił plan powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, stanowiącą fundament dzisiejszej UE. Parada Schumana i towarzyszące jej wydarzenia organizowane są w pierwszym tygodniu maja, w okolicach daty 9 maja.

 

 

Parada Schumana 2016