Szkoła branżowa ‒ przyszłość nowoczesnego biznesu


Program Erasmus+ ma ogromne znaczenie dla wspierania edukacji zawodowej. Dzięki wyjazdom młodzi ludzie zdobywają kompetencje miękkie i mogą poznać nowe technologie ‒ powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, podczas konferencji Szkoła branżowa ‒ przyszłość nowoczesnego biznesu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Marzena Machałek oraz przedstawiciele spółek Skarbu Państwa.

Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich dofinansowujących staże zawodowe – podkreślił dyrektor generalny FRSE. Unia Europejska zdaje sobie sprawę z istoty rozwoju szkolnictwa branżowego, dlatego wspiera je przez takie programy, jak Erasmus+ czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ‒ dodał.

Pomysłodawczyni i inicjatorka spotkania ‒ minister edukacji narodowej Anna Zalewska ‒ w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę współpracy na linii biznes ‒ edukacja. Zwróciła uwagę na rolę, jaką odgrywają w promocji szkolnictwa zawodowego spółki Skarbu Państwa. Chcemy dzisiaj przedstawicielom spółek powiedzieć jakie możliwości daje im system edukacji oraz pokazać dobre przykłady współpracy firm ze szkołami. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami biznesu, aby zaangażowali się oni w promocję szkolnictwa zawodowego i branżowego – powiedziała minister Anna Zalewska.

O przyszłości szkolnictwa zawodowego mówiła również sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Zaznaczyła, że wspieranie szkolnictwa zawodowego jest przewidywaniem przyszłości. ‒ Nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć zawodów, które będą potrzebne za kilka lat. Dlatego szkolnictwo zawodowe musi być elastyczne i odpowiadać potrzebom rynku. Nowoczesna szkoła branżowa to taka, w której pracodawcy są obecni poprzez np. tworzenie klas patronackich ‒ podkreśliła wiceminister.

Ponadto przykładami dobrych praktyk zawodowych podzielili się przedstawiciele biznesu. Program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej przedstawiła Agnieszka Czarnecka, zastępca dyrektora Departamentu zarządzania kapitałem ludzkim Polskiej Grupy Energetycznej. O współpracy firmy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe opowiedział dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, a o innowacyjnych metodach łączenia edukacji z biznesem ‒ Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Konferencja odbyła się 22 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.