Szkoła zawodowa i przedsiębiorcy


W jaki sposób kształcić wykwalifikowane kadry, które bez problemu odnajdą się na rynku pracy? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Świerkiem, kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. Ta placówka to jeden głównych ośrodków kształcenia technicznego w regionie wielkopolskim.

Jakie są główne kierunki działań ZST w Turku na rzecz współpracy z przemysłem?
Jednym z pierwszych działań było utworzenie akredytowanych centrów kształcenia, m.in.: pierwszego w polskiej szkole średniej Centrum Edukacji Technicznej Haas dla obrabiarek sterowanych numerycznie, certyfikowanej pracowni spawalniczej, pracowni systemów alarmowych EduSatel czy też Akademii CISCO. Prowadzimy również ciągły dialog z pracodawcami, którzy włączyli
się w proces edukacji praktycznej uczniów oraz ufundowali dla nich stypendia. Wdrażamy także najnowocześniejsze oprogramowania, w tym np. systemy CATIA, DELMIA, SAP. W ramach licznych projektów EFS udało się też zakupić część wyposażenia pracowni. Dzięki realizowaniu w szkole Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pracodawcy mają możliwość kształcenia kadry. Nie bez znaczenia dla nich są również liczne projekty mobilnościowe.

Jakie działania może Pan polecić innym placówkom, które chciałyby podjąć lub wzmocnić współpracę z zakładami pracy?
Należy skupić się na potrzebach lokalnego przemysłu, ustalić główny profil produkcyjny zakładów, a także wzmocnić zaufanie dzięki jakości usług szkoleniowych oraz budować markę przez poddawanie się audytom. Nie bez znaczenia dla kooperacji jest tworzenie akredytowanych centrów edukacyjnych, a także stawianie na innowacyjność. Placówki powinny równie szybko reagować na zmiany na rynku pracy jak ma to miejsce w prywatnych przedsiębiorstwach. Musimy stać się elastyczni. To trudne zadanie, ale nie niemożliwe.

Jak system ECVET może podnieść jakość szkolnictwa zawodowego i poprawić współpracę edukacji z przemysłem?
System ECVET umożliwia potwierdzenie kompetencji zdobytych zarówno w szkole, jak i nieformalnie (praca, praktyki, kursy). Istotne jest, aby odpowiednio określić efekty uczenia się oraz  zbudować z nich jednostki, które zostaną poddane ocenie. Wskazane jest również, aby w ten proces zaangażować środowisko pracodawców, ponieważ to oni są w stanie określić swoje obecne i przyszłe potrzeby. Warunek jest tylko jeden, musimy wszyscy wdrożyć rozwiązania wysokiej jakości.

Rozmawiała Aleksandra Bałchan-Wiśniewska