Sztuka promocji, czyli jak upowszechniać rezultaty projektów


Osoby pracujące z młodzieżą zawsze dążą do tego, aby projekty, które organizują, na długo zapadły w pamięć ich podopiecznych oraz żeby wynieśli oni z nich jak najwięcej. Zadowolenie uczestników to jednak tylko część sukcesu, ponieważ na powodzenie projektu młodzieżowego składają się różne czynniki.

Jak pokazała końcowa ewaluacja programu „Młodzież w działaniu”, jednym z ważniejszych elementów jest rozpowszechnianie. Okazało się, iż pozytywny wpływ podejmowanych działań byłby jeszcze większy, gdyby były one bardziej widoczne. Październikowe szkolenie poświęcone zostało więc specjalnej strategii, która ma temu służyć. Jest nią DEOR, będący skrótem od anglojęzycznego zwrotu dissemination and exploitation of results. Oznacza on dokładnie upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Stosowanie tej strategii miało więc na celu dostarczanie informacji dotyczących realizacji projektów, a przede wszystkim ich skuteczności i przydatności. Szkolenie prowadzone było głównie w formie warsztatów, w trakcie których kursanci dyskutowali o tym, jak istotny jest proces rozpowszechniania efektów działań.

Dzisiejszy świat daje wiele możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Najskuteczniejszym sposobem jest oczywiście Internet, jednak uczestnicy zastanawiali się, jakie inne narzędzia mogą okazać się pomocne. Analizowali skuteczność takich metod przekazu jak happeningi, plakaty, broszury, różnego rodzaju gadżety oraz kontakt z mediami. Bardzo ważne dla organizatorów było ukazanie różnicy między DEOR -em a promocją, które to określenie ostatnio często jest nadużywane. DEOR skupia się na rozpowszechnianiu rezultatów projektu, czyli korzyści, jakie osiągnęli jego uczestnicy lub społeczności lokalne. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość pochwalenia się tym, co osiągnęli lub z czego są dumni. Promocja dotyczy natomiast widoczności projektu jako całości: organizowanych działań, organizatorów lub sposobów dofinansowania. Różnicę tę bardzo dobrze uchwyciła jedna z uczestniczek, mówiąc: „W każdym DEOR -ze jest promocja, nie w każdej promocji jest DEOR”.