Szukamy mobilnych badaczy programu Erasmus+


Jesteś studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia? Masz doświadczenie w przeprowadzaniu badań? Jesteś dyspozycyjny i mówisz dobrze po angielsku? Chcesz rozpocząć długofalową współpracę z prestiżową instytucją zarządzającą unijnymi programami edukacyjnymi i prowadzić badania na terenie Twojego województwa? Jeśli tak, to właśnie Ciebie szukamy! Zostań mobilnym badaczem programu Erasmus+! Zgłoś się już teraz!

 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, aby badać efekty programu Erasmus+, będzie prowadzić ogólnopolskie badania ilościowe i jakościowe dotyczące rozwoju kompetencji uczestników, wpływu projektów na społeczności lokalne czy na organizacje realizujące działania.

W tym celu otwarty zostaje projekt „Mobilni badacze Erasmus+”, skierowany do studentów wyższych studiów licencjackich lub magisterskich ze wszystkich województw, którzy posiadają już doświadczenie w przeprowadzaniu badań.

Zadania mobilnych badaczy wspierających zespół FRSE w prowadzeniu badań efektów i oddziaływania programu Erasmus+ będą obejmować min.:

 • przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych (np. badań kwestionariuszowych, wywiadów pogłębionych) dotyczących wszystkich sektorów edukacji (szkolnictwa wyższego, edukacji szkolnej, na terenie swojego województwa);
 • transkrypcję wywiadów pogłębionych.

Projekt „Mobilni badacze Erasmus+” potrwa do grudnia 2015 r. z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

Warunki, które musi spełniać kandydat na Mobilnego badacza Erasmus+:

 • student studiów pierwszego lub drugiego stopnia socjologii, europeistyki, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych (lub innego kierunku, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych niżej);
 • doświadczenie w przeprowadzaniu badań ilościowych i/lub jakościowych;
 • zainteresowanie tematyką badań naukowych;
 • zainteresowanie tematyką edukacji na poziomie krajowym i europejskim;
 • zobowiązanie do minimum rocznej współpracy z FRSE;
 • zdolność do analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • rzetelność, terminowość;
 • dyspozycyjność i gotowość do realizowania badań w obrębie swojego województwa;
 • własny sprzęt do rejestracji rozmów (np. dyktafon);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • działalność w studenckich kołach naukowych jak również dobra znajomość drugiego języka obcego będą dodatkowym atutem.

Poszczególne zadania badawcze będą wynagradzane na podstawie cennika.

Wszyscy zainteresowani kandydaci proszeni są o wypełnienie kwestionariusza online do 30 września (do godziny 23:59). Na ostatniej stronie kwestionariusza kandydaci zostaną poproszeni o napisanie krótkiego listu motywacyjnego. Sugerujemy napisanie tekstu wcześniej i wklejenie go do odpowiedniego okna kwestionariusza przed wysłaniem.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji dla wybranych województw.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji skontaktuje się ze wszystkimi kandydatami, którzy prześlą swoje zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: badania@erasmusplus.org.pl