Konferencja naukowo-badawcza FRSE


Archiwum danych, m.in. z programu Erasmus+, dotyczących współpracy międzynarodowej udostępniła badaczom Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. O potrzebach dzielenia się badaniami i prowadzenia analiz nad działaniami edukacyjnymi finansowanymi m.in. ze środków programu Erasmus+ mówiono na konferencji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Mamy całą masę informacji o tym, co się dzieje we współpracy naukowej. Warto to zbadać i wyciągnąć wnioski” – skomentował podczas konferencji dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek.

Badanie: Młodzi, aktywni! 2013


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opracowała profil młodego, aktywnego Polaka. Spośród młodych osób, które określają siebie mianem „aktywny”, ponad 80 proc. angażuje się w działalność społeczną. Ponad połowa natomiast deklaruje, że angażuje się w wolontariat. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela 2013 (MMAO) – inicjatywy Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji (FRSE).

RAY – analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” już opublikowana


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie zdobywają kompetencje i czego się uczą podczas realizacji projektów? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie, wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów?