Jak kształcić przyszłych pracowników?


Odporni na stres, łatwo nawiązujący kontakty, zaangażowani, profesjonalni, chętni do współpracy, kompetentni – takie osoby są najbardziej cenione na rynku pracy. O tym dlaczego tak trudno znaleźć dziś idealnego pracownika oraz jak radzić sobie z takimi trudnościami dyskutowali uczestnicy konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Konferencja “Dialog dla kompetencji jutra”


Wczoraj (30.08.2016 r.) w Gdańsku odbyła się konferencja PARP „Dialog dla kompetencji jutra”. FRSE była partnerem tego spotkania. Reprezentanci sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych programu Erasmus+, EPALE i Europass przeprowadzili warsztaty dla zainteresowanych uczestników konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Dziesięć lat z Europass


Pracodawcy i eksperci z instytucji edukacyjnych dyskutowali na temat poziomu kształcenia oraz wymogów rynku pracy podczas tegorocznej Konferencji Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Wydarzenie miało miejsce 10 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Szkoła zawodowa i przedsiębiorcy


W jaki sposób kształcić wykwalifikowane kadry, które bez problemu odnajdą się na rynku pracy? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Świerkiem, kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. Ta placówka to jeden głównych ośrodków kształcenia technicznego w regionie wielkopolskim.

Konferencja „Zawodowcy NA START”


Znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej będzie głównym tematem konferencji „Zawodowcy NA START” – wydarzenia, którego inicjatorami są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wśród uczestników i prelegentów obecni będą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także współpracę sektora szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym.