Poznaj ofertę programu Erasmus+ na rok 2017


Inspirująco, merytorycznie, energicznie, a momentami nawet refleksyjnie ‒ tak właśnie będzie podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. A to wszystko za sprawą 16 sesji warsztatowych, zaangażowania wielu ekspertów i obecności uczestników, którzy co roku licznie przybywają, by dowiedzieć się więcej na temat najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego.

Temat EPALE: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2016


W 1992 r. ONZ ogłosiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Jest to znakomita okazja, aby przypomnieć, jaką rolę osoby niepełnosprawne i ich przedstawiciele odegrali i w dalszym ciągu odgrywają jako siła napędowa zmian w polityce na całym świecie. Na EPALE zebrano materiały z całej Europy, które pokazują różne sposoby korzystania przez osoby niepełnosprawne z edukacji dorosłych.

Dlaczego dorośli powinni się uczyć? Forum Edukacji Dorosłych


W jaki sposób jednak budować współpracę i wymianę doświadczeń w obszarze instytucji zajmujących się edukacją dorosłych? I jaka jest rola innowacyjnych projektów unijnych we wspieraniu działań na rzecz edukacji dorosłych? Na takie i podobne pytania związane z edukacją dorosłych odpowiedzi poszukiwali eksperci oraz uczestnicy Forum Edukacji Dorosłych.

Forum Edukacji Dorosłych


Przed Polską i Europą stoją ogromne wyzwania w obszarze edukacji dorosłych. Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Edukacji Dorosłych organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE wdrażającego w naszym kraju Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE.

Finał konkursu EDUinspiracje, czyli święto edukacji


W jaki sposób nauczyciel powinien rozwiązywać problemy wychowawcze, które sprawiają uczniowie? Jak zachęcić młodzież do pogłębiania wiedzy na temat tradycji oraz historii? Co zrobić, aby osoby niepełnosprawne nie cierpiały z powodu wykluczenia społecznego? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają instytucje, które zostały nominowane w tegorocznym konkursie EDUinspiracje. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas gali, która odbyła się 17 listopada w Centrum Nauki Kopernik.

„Raport Programu Erasmus+ 2015”


Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i efektywność oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+.