Temat EPALE: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2016


W 1992 r. ONZ ogłosiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Jest to znakomita okazja, aby przypomnieć, jaką rolę osoby niepełnosprawne i ich przedstawiciele odegrali i w dalszym ciągu odgrywają jako siła napędowa zmian w polityce na całym świecie. Na EPALE zebrano materiały z całej Europy, które pokazują różne sposoby korzystania przez osoby niepełnosprawne z edukacji dorosłych.

Konferencja “Dialog dla kompetencji jutra”


Wczoraj (30.08.2016 r.) w Gdańsku odbyła się konferencja PARP „Dialog dla kompetencji jutra”. FRSE była partnerem tego spotkania. Reprezentanci sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych programu Erasmus+, EPALE i Europass przeprowadzili warsztaty dla zainteresowanych uczestników konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

W poszukiwaniu współczesnej szkoły życia


14 marca w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści w Gdań­sku, odbyła się mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja „W poszukiwaniu współczesnej Szkoły Życia” poświę­cona tema­tyce Uni­wer­sy­te­tów Ludo­wych. Jej orga­ni­za­to­rem był Kaszub­ski Uni­wer­sy­tet Ludowy w Wie­życy.

Forum Trzeciego Wieku


Forum III Wieku to konferencja organizowana w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, największego i najważniejszego spotkania w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym uczestniczą liderzy ze świata polityki, nauki i biznesu.

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji 2015


Eksperci edukacji dorosłych zapraszają 8 września o godz. 13.00 do uczestnictwa w panelowej dyskusji online w języku angielskim poświęconej alfabetyzacji i jej roli na szczeblu krajowym oraz ogólnoeuropejskim. W dyskusji mogą uczestniczyć zarejestrowani użytkownicy platformy EPALE.

EPALE – dodawaj i komentuj


15 kwietnia w Brukseli odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE). Podczas konferencji podkreślono rosnącą rolę edukacji dorosłych i dyskutowano na temat roli platformy EPALE we wspieraniu uczenia się przez całe życie.