Boomerang – inclusion through volunteering


Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce społecznej integracji i wzmacnianiu potencjału młodzieży z mniejszymi szansami poprzez angażowanie ich w wolontariat, sprawianie, aby występowali w roli tych, co dają innym kawałek siebie, swoje wsparcie, a nie tylko przyjmują pomoc od innych.

Wyrównywanie szans młodzieży


Niepełnosprawność nie przeszkadza w korzystaniu z oferty programu Erasmus+. komisja Europejska zrobiła wszystko, by angażowanie w projekty osób ze specjalnymi potrzebami było łatwiejsze i mniej pracochłonne.