YES Europe zamiast Erasmusa?


Komisja ds. Edukacji i Kultury Parlamentu Europejskiego chce zmienić nazwę programu z „Erasmus dla wszystkich” na YES Europe. Każdy rząd będzie mógł sam zdecydować, czy zarządzanie nowym programem powierzy jednej agencji czy kilku.

Rada Unii Europejskiej o „Erasmusie dla wszystkich”


W dniach 10 i 11 maja tego roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu, zorganizowane w ramach duńskiej prezydencji. Najważniejszym punktem obrad była kwestia programu „Erasmus dla wszystkich”, który ma zastąpić m.in. realizowane do końca przyszłego roku programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Erasmus dla wszystkich – nowy program UE?


Aż 5 mln osób, czyli niemal dwa razy więcej niż obecnie, będzie mogło wyjechać na studia lub szkolenie za granicę z dofinansowaniem z programu Erasmus dla wszystkich. Ten nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu został przedstawiony dziś przez Komisję Europejską. Program rozpisano na 7 lat, a jego budżet wyniesie 19 mld euro. Jego realizacja ma się rozpocząć w 2014 r.