Polska misja edukacyjna w Brazylii


Spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej, przedstawicielami polskich oraz europejskich placówek dyplomatycznych, prezentacje oraz udział w targach to tylko niektóre z wydarzeń, które znalazły się w programie misji edukacyjnej w Brazylii. Wszystkie odbyły się w dniach 14-22 marca 2015 r. i zostały zorganizowane w ramach kampanii Ready Study, Go! Poland.

Wspólne studia? OK!


Dlaczego współpraca uczelni przy realizacji wybranych kierunków studiów jest istotna dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego?