Poznaj ofertę programu Erasmus+ na rok 2017


Inspirująco, merytorycznie, energicznie, a momentami nawet refleksyjnie ‒ tak właśnie będzie podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. A to wszystko za sprawą 16 sesji warsztatowych, zaangażowania wielu ekspertów i obecności uczestników, którzy co roku licznie przybywają, by dowiedzieć się więcej na temat najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego.

DEBATA OKSFORDZKA nad tezą: „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału polskiej nauki”


Podczas Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem merytorycznym wydarzenia serdecznie zaprasza studentów na otwartą debatę oksfordzką pt.: „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału polskiej nauki”.

Jak kształcić przyszłych pracowników?


Odporni na stres, łatwo nawiązujący kontakty, zaangażowani, profesjonalni, chętni do współpracy, kompetentni – takie osoby są najbardziej cenione na rynku pracy. O tym dlaczego tak trudno znaleźć dziś idealnego pracownika oraz jak radzić sobie z takimi trudnościami dyskutowali uczestnicy konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Erasmus+ Sport – dzień informacyjny


Aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie i poprawia stan zdrowia każdej osoby. W wymiarze społecznym sport zwiększa tolerancję, wzmacnia postawy obywatelskie i przyczynia się do włączenia społecznego. Jednak wciąż poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy, w tym w Polsce, jest zbyt niski. Jednym ze sposobów na zachęcenie do sportu i aktywności fizycznej jest program Erasmus+ Sport.

Kształcenie i szkolenie w Europie: ponowny wzrost inwestycji, jednak wyzwaniem pozostaje nadal włączenie społeczne


Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia w UE, publikowanego przez Komisję, państwa członkowskie poczyniły postępy w realizacji istotnych celów unijnych, powinny jednak dostosować swoje systemy kształcenia, tak aby sprzyjały one włączeniu społecznemu, w szczególności w kontekście integracji nowo przybyłych uchodźców i migrantów.