„Raport Programu Erasmus+ 2015”


Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i efektywność oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+.

Time to Move


Krajowe Biuro Eurodesk Polska zaprasza klasy ze szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic do wzięcia udziału w eurolekcjach zorganizowanych w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Time to Move.

Europa zmienia Warszawę – 10-11 września 2016


Już po raz siódmy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających Warszawę na piknik rodzinny na terenie parku Pole Mokotowskie. Impreza odbędzie się w dniach 10–11 września 2016 roku w godz. 10:00–18:00.

Cztery pytania Tibora Navracsicsa


Internetowe konsultacje to element inicjatywy „One million young people initiative”, której celem jest zwiększenie do 2019 r. liczby aktywnych społecznie młodych Europejczyków do miliona. By to się udało, komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics chce poznać poglądy samych zainteresowanych i ich pomysły na to, jak skutecznie dotrzeć do młodego pokolenia.

Nowe warsztaty Eurodesku


Euro­desk Pol­ska wzbo­ga­cił swoją ofertę dla szkół. „Papiery do kariery” to warsz­taty, na któ­rych uczest­nicy dowia­dują się, jak pre­zen­to­wać swoje kwa­li­fi­ka­cje przy pomocy doku­men­tów Euro­pass.

EuroPeers Polska


EuroPeers to sieć tworzona przez młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju działania. Mogą to być rozmowy i spotkania informacyjne w szkołach, wieczory w klubach młodzieżowych, stoiska informacyjne na targach, artykuły w prasie lokalnej, gry terenowe, wystawy fotograficzne i inne inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalne młodzieży.

Europa zmienia Warszawę – 20-26 czerwca 2015


Wspólne tworzenie wielkoformatowej sylwetki warszawskiej syrenki, eksperymenty naukowe, wirtualne zwiedzanie stołecznych dzielnic, punkty informacyjne na tematy wszelakie. Te oraz ponad sto innych atrakcji czekać będzie na wszystkich, którzy w dniach 20-26 czerwca wezmą udział w wydarzeniu „Europa zmienia Warszawę”.

Raport sieci Eurodesk 2014


Na 258 tysięcy pytań opowiedzieli w ubiegłym roku pracownicy punktów informacji młodzieżowej Eurodesk w Europie. Tak wynika z wydanego właśnie podsumowania działalności sieci.