Edukacja, która inspiruje


Jarosław Gowin podkreśla, że umiędzynarodowienie polskich uniwersytetów to jeden z jego priorytetów i zapowiada zmiany w szkolnictwie wyższym. Edukacja również wymaga reform, dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało szereg procesów pozwalających ministerstwu na identyfikowanie problemów, z którymi mierzy się środowisko akademickie. Od nowej strategii dla nauki zaczynamy ostatni w tym roku numer „Europy dla Aktywnych”.

Bez edukacji nie ma przyszłości


W najnowszym numerze „Europy dla Aktywnych” piszemy o Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju nie tylko w kontekście edukacji. Pamiętajmy, że pomoc udzielana krajom, które leżą geograficznie daleko od Europy nie tylko wyrównuje ich szanse w świecie. Europa nie może funkcjonować od reszty świata. Nie bez powodu hasło przewodnie Roku brzmi: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.