Edukacja dorosłych w programie Erasmus+


Podsumowanie pierwszego roku obecności sektora edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników pierwszego konkursu wniosków w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. Zastanawialiśmy się, ile wniosków otrzymamy, czego będą dotyczyły i jakie organizacje będą się ubiegały o wsparcie.

Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 2/2014


Mamy nadzieję, że nowa „Europa dla Aktywnych” – którą właśnie oddajemy w Państwa ręce – też będzie takim inspiratorem, dostarczycielem wiedzy działającej jak tlen. Chcemy, by pchnęła Państwa do przodu, albo pokazała przykłady, za którymi sami zechcecie podążyć. Jak widzicie – zmieniliśmy szatę graficzną. Jak za chwilę przeczytacie – poszerzyliśmy też grono autorów i przesunęliśmy nieco akcenty.

Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 11/2013


W nowym numerze “Europy dla Aktywnych” piszemy m.in. o pakiecie zaleceń przyjętych przez Radę UE w sprawie gwarancji pracy dla młodych ludzi, o umiędzynarodowieniu kształcenia i promocji polskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także o edukacji dorosłych i jak zawsze o Waszych projektach realizowanych w ramach programów koordynowanych przez FRSE.

Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 10/2012


W nowym numerze “Europy dla Aktywnych” piszemy m.in. o pakiecie zaleceń przyjętych przez Radę UE w sprawie gwarancji pracy dla młodych ludzi, o umiędzynarodowieniu kształcenia i promocji polskiego szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także o edukacji dorosłych i jak zawsze o Waszych projektach realizowanych w ramach programów koordynowanych przez FRSE.

FRSE podczas prezydencji – czas na podsumowanie


„W obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego kalendarz polskiej prezydencji zawierał imponującą liczbę różnorodnych spotkań i konferencji, poczynając od spotkań ministrów i grup roboczych wysokiego szczebla, na licznych spotkaniach eksperckich kończąc. (…) FRSE brała udział w przygotowaniu i organizacji wielu z nich (…)” – pisze w najnowszym numerze „Europy dla Aktywnych” dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski.