Języki do zadań specjalnych


Międzynarodowa konferencja pt. ” Języki do zadań specjalnych” poświęcona problematyce nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych i specjalistycznych zgromadziła (20 września br.) ponad 400 uczestników z Polski i zagranicy. Ekspercka konferencja adresowana do pracowników naukowych zajmujących się glottodydaktyką, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów edukacji językowej, przedstawicieli placówek edukacyjnych, zainaugurowała odbywające się w Polsce po raz piętnasty obchody Europejskiego Dnia Języków.

Językowa jesień w Warszawie


Europejski Dzień Języków ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. przypada 26 września. Święto stanowić ma zachętę dla wszystkich – bez względu na wiek i wykształcenie – do nauki języków obcych.

Konferencja pt. „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” zorganizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków


Trzystu sześćdziesięciu naukowców, nauczycieli, studentów i ekspertów językowych wzięło udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej 23 września 2014 r. przez FRSE, MEN, UW, Przedstawicielstwo KE, EUNIC, ORE oraz Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML).

Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej


FRSE i redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” zapraszają na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Języków. Współorganizatorami konferencji są: MEN, KE, EUNIC, UW, ORE i Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

21 języków, 18 państw, 6 dni – rusza święto wielojęzycznej Europy


Jak wiele cierpliwości trzeba mieć, aby zacząć pisać po japońsku? Czy w tureckiej restauracji można zamówić inną potrawę niż kebab? Jak podziękować Estończykowi? Na te wszystkie pytania odpowiedzą lektorzy podczas bezpłatnych lekcji pokazowych, warsztatów i konferencji organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków.

Kompetencje językowe podstawą sukcesu w Europie


Choć kształcenie językowe zajmuje istotne miejsce w polityce unijnej, poziom kompetencji językowych Europejczyków wciąż jest daleki od oczekiwań polityków czy też potrzeb rynku pracy. Ponadto rosnąca mobilność zawodowa wymaga ciągłego dostosowywania systemów edukacji, tak by jak najlepiej przygotowywały Europejczyków do życia na wielojęzycznym i wielokulturowym kontynencie. Dlatego właśnie polska prezydencja w Radzie UE nadała kwestii języków i wielojęzyczności rangę jednego ze swoich priorytetów.