Aktywny rok już za nami


W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wyjątkowo intensywnie promowano ideę uczenia się przez całe życie. Przez 12 miesięcy obchodów prezentowano najlepsze przykłady aktywności i aktywizacji osób starszych, w tym społecznej oraz tej ukierunkowanej na własny rozwój i dbałość o zdrowie. Służył temu m.in. konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską, którego celem było wyróżnienie organizacji i osób wspierających aktywność seniorów. Jedną z nagród w kategorii Środowiska przyjazne dla osób starszych otrzymało Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Gala konkursu EDUinspiracje 2012 połączona z konferencją poświęconą kompetencji uczenia się


Zapraszamy do udziału w gali wręczenia nagród laureatom drugiej edycji konkursu EDUinspiracje 2012. Uroczystość będzie poprzedzona konferencją promującą integrację pokoleń i aktywną działalność seniorów zorganizowaną w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.