Badanie: Młodzi, aktywni! 2013


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opracowała profil młodego, aktywnego Polaka. Spośród młodych osób, które określają siebie mianem „aktywny”, ponad 80 proc. angażuje się w działalność społeczną. Ponad połowa natomiast deklaruje, że angażuje się w wolontariat. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela 2013 (MMAO) – inicjatywy Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji (FRSE).