„Raport Programu Erasmus+ 2015”


Najważniejszym zadaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest wspieranie działań poprawiających jakość i efektywność oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspomaganie prac służących reformowaniu polskiego systemu edukacji. Realizacja tych zadań możliwa jest między innymi dzięki edukacyjnym programom unijnym, takim jak Erasmus+.

Dwadzieścia lat Polskiego Biura Eurydice


Jakim poziomem wykształcenia mogą pochwalić się dorośli Europejczycy? Jak finansowane są szkoły – według jakich mechanizmów, metod, kryteriów podziału środków publicznych? W jakich krajach sześciolatki chodzą do szkoły? Jakie są i od czego zależą zarobki nauczycieli w różnych krajach? Jak funkcjonują różne systemy edukacji? To tylko nieliczne z pytań na które w publikowanych raportach już od dwudziestu lat odpowiada Polskie Biuro Eurydice.

Monitor Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej 2015


Nowa publikacja Komisji Europejskiej The Education and Training Monitor 2015 informuje o wyraźnej poprawie wskaźników dotyczących edukacji w krajach Unii Europejskiej, ale jednocześnie diagnozuje potrzebę dalszych inwestycji w tej dziedzinie w celu ułatwienia awansu społecznego osób, które nadal nie korzystają w wystarczającym stopniu z możliwości kształcenia.

Zawód: nauczyciel


Raport prezentuje wybrane aspekty zawodu nauczyciela na przykładzie nauczycieli zatrudnionych w szkołach średnich pierwszego stopnia (poziom gimnazjum). Opracowanie obejmuje takie zagadnienia, jak: kształcenie kandydatów do zawodu, doskonalenie zawodowe, warunki pracy i dane statystyczne dotyczące populacji europejskich belfrów. Można się z niego dowiedzieć m. in. jakie treści kształcenia oferuje się nauczycielom w ramach doskonalenia zawodowego, a czego tak naprawdę chcieliby się uczyć sami nauczyciele, ilu nauczycieli korzysta z mobilności podczas kariery zawodowej i kto za te wyjazdy płaci. Można też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy, i dla kogo, zawód nauczyciela jest atrakcyjny w XXI wieku.

Zrozumieć edukację w Europie


W celu przybliżenia oferty Eurydice polskim użytkownikom Polskie Biuro zorganizowało 2 grudnia 2014 r. ogólnopolską konferencję pt. „Eurydice – zrozumieć edukację w Europie”, promującą publikacje i działalność informacyjną sieci.

Zaproszenie na konferencję Eurydice


Polskie Biuro Eurydice serdecznie zaprasza na, organizowaną we współpracy z Komisją Europejską, konferencję pt.: „Zrozumieć edukację w Europie”.

Najnowszy raport Sieci Eurydice


Jak młodzi ludzie w UE postrzegają swój udział w życiu politycznym? Według raportu „Political Participation and EU Citizenship: Perceptions and Behaviours of Young People” to właśnie młode pokolenie Europy, bardziej niż inne grupy wiekowe, uważa się za obywateli Unii Europejskiej.

Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie


Ze względu na fakt, że wychowanie fizyczne niesie ze sobą tak wiele korzyści stało się ono przedmiotem zainteresowania na poziomie europejskim, a Traktat Lizboński z 2009 r. stworzył podstawę prawną dla działań promujących sport w Europie.

W odpowiedzi na to zainteresowanie sieć Eurydice opracowała raport zatytułowany „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie”. Raport można postrzegać jako jedną z pierwszych prób ze strony Komisji Europejskiej zidentyfikowania słabych i mocnych stron wychowania fizycznego w szkołach w krajach Europy. Poniżej przedstawiamy główne wnioski z raportu.