Raport „Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego”


Raport „Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego”, przygotowany na zamówienie Komisji Europejskiej, dotyczy wydatków publicznych i budżetów krajowych przeznaczanych na edukację w latach 2000-2012, ze szczególnym uwzględnieniem skutków kryzysu ekonomicznego.

Szczegółowe analizy objęły m.in. zmiany w wydatkach na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli, budżetach przeznaczanych na infrastrukturę edukacyjną, czy finansowym wsparciu dla uczniów i studentów (stypendia, pożyczki, dodatki rodzinne, itp.).

Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012


Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku. Coraz więcej dzieci uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) staje się coraz bardziej powszechnie używanym narzędziem definiowania osiągnięć ucznia. Te i inne równie ciekawe wnioski znajdziemy w publikacji sieci Eurydice „Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012”.

Dzieci w Europie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku


Dzieci w Europie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku: zgodnie z opublikowanym przez Komisję Europejską sprawozdaniem większość uczniów zaczyna uczyć się języka obcego w wieku od 6 do 9 lat. W ciągu minionych 15 lat większość państw lub regionów obniżyła wiek, w którym rozpoczyna się obowiązkowa nauka języka. W niektórych z nich język znajduje się w programie nauczania już na etapie przedszkolnym – na przykład w niemieckojęzycznej społeczności w Belgii wprowadzono język obcy już dla trzyletnich dzieci.

E-podręczniki w Polsce i Europie w badaniach Eurydice


Polska debata na temat e-podręcznika nie jest jedyną, która aktualnie toczy się w Europie. W wielu krajach pomysły dotyczące funkcjonowania e-podręcznika oraz cyfryzacji szkoły są już w fazie planowania lub nawet na etapie wdrażania.

Edukacja obywatelska w Europie – nowe wydawnictwo Eurydice


Aktywne zaangażowanie obywateli, szczególnie młodych, w życie polityczne i społeczne stanowi obecnie priorytet w całej Europie, a edukacja jest nadal postrzegana jako najważniejsze narzędzie promowania aktywnej postawy obywatelskiej – informuje najnowszy raport Eurydice pt. Citizenship Education in Europe (Edukacja obywatelska w Europie) opublikowany przez Komisję Europejską.

Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie: strategie, programy i efekty kształcenia


Raport „Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes – Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie: strategie, programy i efekty kształcenia” – składa się z dwóch części: porównawczej, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Turcję, oraz części zawierającej krótkie opisy sytuacji w poszczególnych krajach.

Edukacja w Europie w ostatnim 10-leciu i wyzwania na przyszłość


Raport Key Data on Education in Europe 2012 to flagowa publikacja sieci Eurydice przedstawiająca najważniejsze zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie. Poprzez prezentację 95 wskaźników raport łączy dane statystyczne i jakościowe, opisując organizację, zarządzanie i funkcjonowanie 37 europejskich systemów edukacji w 33 krajach – od przedszkola po instytucje szkolnictwa wyższego. Opracowanie przygotowano w oparciu o dane z roku 2009/10 (Eurostat) i 2010/11 (Eurydice).