Bez wsparcia ani rusz!


Mentorzy, facylitatorzy – kim są i jaka jest ich rola w projektach młodzieżowych? Trudno w to uwierzyć, ale Przewodnik po programie Erasmus+ nie mówi na ten temat ani słowa. A przecież bez ich udziału niektóre projekty trudno sobie wyobrazić.

GAME, SET, MATCHING – Sport as an Educational Tool


Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z polską Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz z SALTO EUROMED. Było wydarzeniem międzyregionalnym – wzięli w nim udział uczestnicy z krajów programu Erasmus+, państw Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji i z krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Train Adventure


Train Adventure było hybrydowym wydarzeniem łączącym elementy: spotkania służącego budowaniu partnerstw w ramach EVS, wizyty studyjnej i sesji szkoleniowych. Główną metodą uczenia się były spotkania z ukraińskimi organizacjami EVS oraz doświadczenia międzykulturowe we Lwowie, Winnicy, Czerniowcach i Sławsku.

Polski projekt EVS nagrodzony w Brukseli


Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej, który przedstawia projekt EVS realizowany przez Fundację Edukacji i Twórczości z Białegostoku. Podczas brukselskich obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży organizacja ta otrzymała nagrodę programu „Młodzież w działaniu” w kategorii „The Responsible European Citizens”.

Wolontariat Europejski zamiast bezrobocia?


Pod koniec 2011 roku w urzędach pracy w całej Polsce zarejestrowanych było około 730 000 bezrobotnych do 30 roku życia. Stanowili oni ponad 38% ogółu bezrobotnych. Blisko czterech na dziesięciu bezrobotnych miało mniej niż 30 lat. Oznacza to, że co trzeci (w niektórych urzędach nawet co drugi) z bezrobotnych mógłby, zgodnie z formalnymi zasadami, wyjechać na Wolontariat Europejski. Ale prawie żaden z nich o tym nie wie.