Grajmy drużynowo – list premier RP Beata Szydło do uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu


Wyzwaniem naszych czasów jest to, aby młodzi ludzie – tacy jak Wy – jeszcze bardziej angażowali się w życie publiczne, polityczne i społeczne. To właśnie siła i determinacja wynikająca z młodości stanowi szansę dla Europy oraz dla każdego z państw, które reprezentujecie. Politycy powinni przyjąć ten fakt do wiadomości i zacząć z młodymi ludźmi współpracować. Jesteście świetnie przygotowani, wykształceni oraz macie bezcenne doświadczenie.

IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw spotkało się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje 
o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę.

Przedsiębiorczość głównym tematem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów


Młodzi Polacy są jednym z najbardziej przychylnych przedsiębiorczości narodów w Europie. Obok Duńczyków, Francuzów, Greków i Włochów plasują się w grupie pozytywnie nastawionych do pracy na własny rachunek. Jest jednak duży rozdźwięk pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą. Co nas hamuje? Przede wszystkim brak kapitału, obawa przed porażką, a często nawet brak fachowej wiedzy.

Zaproszenie na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 8 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.