Forum Trzeciego Wieku


Forum III Wieku to konferencja organizowana w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, największego i najważniejszego spotkania w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym uczestniczą liderzy ze świata polityki, nauki i biznesu.

Forum III Wieku


W 2011 r. intensywnie rozwijano rozpoczętą rok wcześniej współpracę ze środowiskiem seniorów reprezentowanym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. We wrześniu przedstawiciele programu Grundtvig brali udział w Forum III Wieku, które towarzyszyło obradom XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.