Unlocking the Universe


Warsztaty i pokazy astronomiczne oraz seanse planetarne – takie atrakcje przygotowano dla seniorów w ramach projektu ‘Unlocking the Universe’, zrealizowanego w Olsztynie. Pogłębianie wiedzy z zakresu astronomii nie było jednak najważniejszym celem przedsięwzięcia. Organizatorzy wybrali tę dziedzinę, ponieważ uznali, że astronomia zainspiruje seniorów do działania. I nie pomylili się.

FRSE w obiektywie. Fotoreportaże 2013


991 mln euro to kwota, którą Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała na realizację projektów edukacyjnych w ciągu 20 lat swojej działalności. Za tą kwotą stoją konkretni ludzie, interesujące historie i inspirujące projekty. Jeśli chcecie je poznać, zapraszamy do przeczytania publikacji „FRSE w obiektywie. Fotoreportaże 2013”. Zbiór ten jest efektem całorocznej pracy fotografów oraz reporterów współpracujących z Fundacją.

Aktywny rok już za nami


W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wyjątkowo intensywnie promowano ideę uczenia się przez całe życie. Przez 12 miesięcy obchodów prezentowano najlepsze przykłady aktywności i aktywizacji osób starszych, w tym społecznej oraz tej ukierunkowanej na własny rozwój i dbałość o zdrowie. Służył temu m.in. konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską, którego celem było wyróżnienie organizacji i osób wspierających aktywność seniorów. Jedną z nagród w kategorii Środowiska przyjazne dla osób starszych otrzymało Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Gala konkursu EDUinspiracje 2012 połączona z konferencją poświęconą kompetencji uczenia się


Zapraszamy do udziału w gali wręczenia nagród laureatom drugiej edycji konkursu EDUinspiracje 2012. Uroczystość będzie poprzedzona konferencją promującą integrację pokoleń i aktywną działalność seniorów zorganizowaną w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Żyć odpowiedzialnie


Dwunastu seniorów z całej Europy wzięło udział w spotkaniu poświęconym zdrowemu, bezpiecznemu i ekologicznemu trybowi życia. W programie przedsięwzięcia, zorganizowanego w dniach od 24 do 28 września 2012 r., znalazły się warsztaty z pięciu dziedzin. Codziennie uczestnicy – dwanaście osób w wieku 50+ m.in. z Łotwy, Włoch, Turcji, Węgier, Rumunii – mieli szansę pogłębić swą wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju


Forum III Wieku już po raz czwarty towarzyszyło Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi Europa w związku ze starzeniem się społeczeństw oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych do wypracowania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego problemu.