Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Senat podkreślił rolę i znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku ustanawiając rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za przyjęciem uchwały głosowało 78 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Senatu, dostępną na stronie internetowej Senatu.

Mobilni beneficjenci unijnych programów edukacyjnych | wystawa


17 października br. na Placu Przyjaciół Sopotu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy promującej projekty mobilności realizowane przez polskich beneficjentów w ramach programów edukacyjnych UE. Otwarcie było jednocześnie inauguracją dużego spotkania odbywającego się pod hasłem „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa.

Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych


Czy edukacja zawodowa może być atrakcyjna? W jaki sposób zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami wyższymi? Jak zaangażować pracodawców w proces edukacji i wspierać nauczanie dorosłych? – na te oraz inne pytania 23 września 2011 roku próbowali odpowiedzieć polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych.

Forum III Wieku


W 2011 r. intensywnie rozwijano rozpoczętą rok wcześniej współpracę ze środowiskiem seniorów reprezentowanym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. We wrześniu przedstawiciele programu Grundtvig brali udział w Forum III Wieku, które towarzyszyło obradom XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Niesłabnące zainteresowanie programem Grundtvig


Z roku na rok rośnie zainteresowanie programem Grundtvig, a wraz z nim liczba składanych wniosków. W tym roku to zainteresowanie jest szczególnie wysokie. W największej akcji – Projekty Partnerskie Grundtviga – złożono 287 wniosków, czyli o 37 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Wystartowała inicjatywa „Mobilna młodzież”


– Wyjazd zagranicę na staż czy na studia, nawet tylko na kilka miesięcy, radykalnie zwiększa szanse młodego człowieka w przyszłym życiu zawodowym – mówił Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej Jan Truszczyński podczas inauguracji inicjatywy „Mobilna młodzież”. Jej celem jest umożliwienie wszystkim młodym Europejczykom zdobywania doświadczeń poza swoim krajem.

Aktywność seniorów daje korzyści


Europa się starzeje. Obecnie co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma ukończone 60 lat, a przewiduje się, że za dwie dekady grupa ta będzie stanowić aż jedną trzecią społeczeństwa Europy. Prognozy dotyczące proporcji między liczbą osób w wieku emerytalnym, a tych w wieku produkcyjnym wyglądają niekorzystnie również w przypadku Polski.