Konferencja pt. „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” zorganizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków


Trzystu sześćdziesięciu naukowców, nauczycieli, studentów i ekspertów językowych wzięło udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej 23 września 2014 r. przez FRSE, MEN, UW, Przedstawicielstwo KE, EUNIC, ORE oraz Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML).

Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej


FRSE i redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” zapraszają na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Języków. Współorganizatorami konferencji są: MEN, KE, EUNIC, UW, ORE i Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Sukces w glottodydaktyce


W dniach 20-22 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Sukces w glottodydaktyce. Wydarzenie to zorganizowały Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.