Mobilni beneficjenci unijnych programów edukacyjnych | wystawa


17 października br. na Placu Przyjaciół Sopotu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy promującej projekty mobilności realizowane przez polskich beneficjentów w ramach programów edukacyjnych UE. Otwarcie było jednocześnie inauguracją dużego spotkania odbywającego się pod hasłem „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa.

Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych


Czy edukacja zawodowa może być atrakcyjna? W jaki sposób zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami wyższymi? Jak zaangażować pracodawców w proces edukacji i wspierać nauczanie dorosłych? – na te oraz inne pytania 23 września 2011 roku próbowali odpowiedzieć polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych.

Wystartowała inicjatywa „Mobilna młodzież”


– Wyjazd zagranicę na staż czy na studia, nawet tylko na kilka miesięcy, radykalnie zwiększa szanse młodego człowieka w przyszłym życiu zawodowym – mówił Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej Jan Truszczyński podczas inauguracji inicjatywy „Mobilna młodzież”. Jej celem jest umożliwienie wszystkim młodym Europejczykom zdobywania doświadczeń poza swoim krajem.

Konkurs LEO-ON-LINE – 2010


Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zorganizowała konkurs na najciekawszą stronę internetową projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich beneficjentów Programu Leonardo da Vinci którzy w latach 2007 – 2010 realizowali projekty mobilności, transferu innowacji lub partnerskie.