Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży


Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – nowego programu, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br.

Cztery pytania Tibora Navracsicsa


Internetowe konsultacje to element inicjatywy „One million young people initiative”, której celem jest zwiększenie do 2019 r. liczby aktywnych społecznie młodych Europejczyków do miliona. By to się udało, komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics chce poznać poglądy samych zainteresowanych i ich pomysły na to, jak skutecznie dotrzeć do młodego pokolenia.

O pracy z młodzieżą na polskiej wsi


Z informacją o programie Erasmus+ Młodzież narodowe agencje z Polski, Portugalii oraz Finlandii dotarły do mieszkańców wsi. Instytucje dokonały tego podczas spotkań zorganizowanych wspólnie z polskimi organizacjami działającymi w środowiskach lokalnych.