DEBATA OKSFORDZKA nad tezą: „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału polskiej nauki”


Podczas Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem merytorycznym wydarzenia serdecznie zaprasza studentów na otwartą debatę oksfordzką pt.: „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału polskiej nauki”.