Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, gdzie ich uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.

Odbyła się pierwsza konferencja regionalna z cyklu EDUinspiracje


EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty. W pierwszym wydarzeniu, które odbyło się 28 września w Rzeszowie, wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele instytucji oświatowych, dyrektorzy szkół oraz kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi.

Języki do zadań specjalnych


Międzynarodowa konferencja pt. ” Języki do zadań specjalnych” poświęcona problematyce nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych i specjalistycznych zgromadziła (20 września br.) ponad 400 uczestników z Polski i zagranicy. Ekspercka konferencja adresowana do pracowników naukowych zajmujących się glottodydaktyką, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów edukacji językowej, przedstawicieli placówek edukacyjnych, zainaugurowała odbywające się w Polsce po raz piętnasty obchody Europejskiego Dnia Języków.

Kursy internetowe z eTwinningiem


Można się już zapisywać na bezpłatne, czerwcowe i lipcowe kursy internetowe przygotowane przez program eTwinning. Zapraszamy zarówno osoby realizujące już projekty (można poznać narzędzia do komunikacji i tworzenia materiałów edukacyjnych), jak też tych, którzy jeszcze nie znają programu, a rozważają w nim udział.

Najlepsze projekty eTwinning


Od przedszkolaków po nastolatki, od portugalskiego po rosyjski, od zwyczajów i kultury regionów po problemy ekologiczne naszej planety – różnorodność projektów, które realizowane są w programie eTwinning, jest ogromna! W tym roku Europejskie Odznaki Jakości trafiły do 132 polskich szkół. To ogromne wyróżnienie, świadczące o jakości projektów realizowanych przez zaangażowanych w program nauczycieli.

Zawód: nauczyciel


Raport prezentuje wybrane aspekty zawodu nauczyciela na przykładzie nauczycieli zatrudnionych w szkołach średnich pierwszego stopnia (poziom gimnazjum). Opracowanie obejmuje takie zagadnienia, jak: kształcenie kandydatów do zawodu, doskonalenie zawodowe, warunki pracy i dane statystyczne dotyczące populacji europejskich belfrów. Można się z niego dowiedzieć m. in. jakie treści kształcenia oferuje się nauczycielom w ramach doskonalenia zawodowego, a czego tak naprawdę chcieliby się uczyć sami nauczyciele, ilu nauczycieli korzysta z mobilności podczas kariery zawodowej i kto za te wyjazdy płaci. Można też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy, i dla kogo, zawód nauczyciela jest atrakcyjny w XXI wieku.