Projekt systemowy zakończony sukcesem


Dobiega końca jeden z trzech projektów systemowych zarządzanych przez FRSE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie pt. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” polegało na dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wniosków z listy rezerwowej akcji „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” programu Comenius w roku 2012 i 2013.

Zgłoś się po środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zapraszamy do składania wniosków w projekcie systemowym Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.