Uwaga uczelnie! Do zdobycia certyfikaty ECTS Label i DS Label


Zachęcamy polskie szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa do udziału w konkursach o ECTS i DS. Label. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez Komisję Europejską stanowiące nagrodę dla uczelni za wzorowe stosowanie systemu ECTS oraz wydawanie suplementu do dyplomu. Wyróżnienia są szansą dla uczelni na promocję w kraju i za granicą.

Rada Unii Europejskiej o „Erasmusie dla wszystkich”


W dniach 10 i 11 maja tego roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu, zorganizowane w ramach duńskiej prezydencji. Najważniejszym punktem obrad była kwestia programu „Erasmus dla wszystkich”, który ma zastąpić m.in. realizowane do końca przyszłego roku programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.