Upowszechnianie rezultatów projektów


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ uruchomiła nową zakładkę na stronie www.erasmusplus.org.pl. Nowy dział poświęcony jest problematyce upowszechniania rezultatów projektów realizowanych w programie Erasmus+.